KONTAKTNÉ ÚDAJE

Liona s.r.o.

Bela IV. 915/9, 96001 Zvolen

Slovak Republic

Tel.: +421 XXXXX

e-mail: liona@xxxxxx

IČO: 50844865

DIČ: 2120507708

IČ DPH: SK2120507708

Banka: Slovenská Sporiteľňa SK48 0900 0000 0051 7594 0814

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri

Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica., oddiel Sro, vložka číslo 37217/S